पाठ्यक्रम अवधि 02 सितंबर 2013 से 27 सितंबर 2013
पाठ्यक्रम समन्वयक श्री सुशील कुमार अवस्थी,अपर प्राध्याबपक, आईजीएनएफए
फोन नं. 0135-2750775
मोबा. नं. 09411921426
ईमेल sushilifs@gmail.com
पाठ्यक्रम समन्वयक श्री आलोक प्रेम नागर, सह प्राध्या पक, आईजीएनएफए
फोन नं. 0135-2751663
मोबा. नं. 09410532426
ईमेल apnagar@gmail.com
 
एमसीटी डेस्क Shri Shashi Kant
एमसीटी डेस्क 0135-2757738