Group A Pay-Level
Dr. Ajay Kumar Suman Library Information Officer 11
Group B Pay-Level
Smt. Arvinder Kaur Steno Grade-I 8
Shri Amit Kumar Ruhela Junior Translation Officer 7
Sh. Lalit Malik Assistant (Office) 6
Group C Pay-Level
Smt. Seema Sharma Steno Grade-II 7
Sh. Chaman Singh Steno Grade-II 7
Sh. Narender Kumar Steno Grade-II 7
Sh. Pramod Kumar Singh Steno Grade-II 6
Sh. Shashi Kant UDC 6
Smt. Yashoda Pokhriyal UDC 6
Sh. Sumit Rana UDC 4
Sh. Pawan Saxena UDC 4
Smt. Kaushalya Devi UDC 4
Shri Rajat Kumar LDC 2
Shri Sachin Sharma LDC 2
Shri Darshan Singh Negi LDC 2
Sh. Satnam Singh Caretaker 4
Sh. Virendra Kumar T.A. Reprographic 5
Shri. Mohd. Daud Laboratory Attendant 2
Sh. Ankit Kumar Driver 2
Shri Sachin Kumar Assistant Caretaker 2
Group C (MTS) Pay-Level
Shri Rajendra Singh - I MTS 4
Shri Gopal MTS 4
Shri Manoj Kumar MTS 4
Shri Rajender Singh – III MTS 4
Shri Rehmat Ali Khan MTS 4
Shri Vinod Kumar Sodi MTS 4
Shri Arun Kumar Pal MTS 4
Shri Kishan Singh MTS 4
Shri Chander Singh Kataria MTS 4
Shri Ashok Kumar-I MTS 4
Shri Kem Prasad MTS 3
Shri Birendra Kumar MTS 3
Shri Ram Nath MTS 3
Shri Ashok Kumar-II MTS 3
Shri Mahendar Singh Bist MTS 3
Shri Mahesh Aswal MTS 3
Shri Gopal Singh MTS 3
Shri Pramod Kumar MTS 3
Shri Mohmmad. Ahsaan MTS 3
Shri Narender Singh MTS 3
Shri Jaglal Nishad MTS 3
Shri Padam Singh Bist MTS 3
Shri Mani Ram Morya MTS 3
Shri Muhammad. Kashim MTS 3
Sh. Praveen Kumar MTS 1
Smt. Savitri Devi MTS 1
Shri Deepak Kumar MTS 1
Shri Gaurav Singh MTS 1
Shri Kuldeep Meena MTS 1
Shri Ashish Sharma MTS 1
Shri Shailesh Kumar Saroj MTS 1
Shri Prashant Kumar Pandey MTS 1
Shri Pankaj Panwar CRA 1